پارسیان افزار

شرکت پارسیان افزار با در اختیار داشتن توان فنی و اجرایی و تکنولوژی های نوین صنعت تصفیه آب و همکاری با برترین های این صنعت در دنیا آماده اجرای پروژه های تصفیه آب به صورت BOO، BOT، EPCو سایر مدل های مورد نظر برای دبی های مختلف با توجه به شرایط منطقه می باشد.

روند روبه رشد جمعیت و آلودگی منابع آبی یکی از مهم ترین نگرانی های جهان امروز است که صنایع و هم چنین سلامت بشر را به شدت تحت تاثیر قرارداده است.

با توجه به میزان منابع آبی، ایران نیز از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد، لذا تصفیه آب آشامیدنی با استفاده از فرآیندهایی با بیشترین بازدهی، به یکی از اساسی ترین نیازهای صنعت آب کشور مبدل گردیده است.

شرکت مهندسی پارسیان افزار با درک شرایط خطیر کنونی اقدام به ارائه تکنولوژی های برتر دنیا در زمینه تصفیه آب نموده است. یک از جدیدترین و نوید بخش ترین تکنولوژی ها در زمینه حذف نیترات از منابع آبی، استفاده از روش بیولوژیکی نوین است.

شرکت مهندسی پارسیان افزار آمادگی دارد، قدم های بزرگی در زمینه حذف نیترات از آّب آشامیدنی بردارد.

 

اعضای شرکت پارسیان افزار

امیر هوشنگ امان آبادی

رئیس هیت مدیره

...

خدایار نورائی

مدیر عامل

...

حسن سلیمی

عضو هیئت مدیره و مدیر اجرایی

..